Förmånsrättsordningen – säkerhetsrätter i svensk rätt

I samband med att ett företag tar upp lån eller lämnar lån aktualiseras olika frågor om säkerhet respektive förmåns­rätt. Lån kan lämnas mot säkerhet, t ex pant i egendom, eller utan säkerhet. Lån kan också, oavsett huruvida säkerhet ställs eller inte, i vissa fall åsättas olika prioritet. Sålunda är det inte ovanligt att vissa lån enligt avtal blir efterställda andra lån och fordringar och således får lägre prioritet vid insolvens. Såväl frågan om eventuell säkerhet för lån som den prioritet som gäller har betydelse för hur fordran står sig när alla fordringar inte får fullt betalt. Denna fråga bör en långivare hantera innan fordringens uppkomst, vilket t ex banker regelmässigt gör. Även i andra situationer av kredit­givning, såsom när kunder får kredit eller när förhandlingar sker med leverantörer om betalningsperioder, kan det vara lämpligt att vara medveten om fordringarnas ställning om det värsta skulle inträffa på någon sida av transaktionen.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se