Företagshypotek och förädling av hypoteksegendom efter konkursutbrottet

I samband med att företag tar upp eller lämnar lån aktualiseras olika frågor rörande säkerhet och förmånsrätt. Förmånsrättsordningen förklaras i artikel 11.1 Förmånsrättsordningen – säkerhetsrätter i svensk rätt, där även de vanligast förkommande säkerheterna beskrivs. En av dessa säkerheter är företagshypotek, vilket omfattar en näringsidkares lösa egendom som hör till den intecknade verksamheten, med undantag för kassa- och bankmedel, aktier och andra finansiella instru­ment som är avsedda för allmän omsättning.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se