Företag i ekonomisk kris

Såväl mindre som större företag hamnar emellanåt av olika anledningar i ekonomiska svårigheter. Skälen för detta kan vara många, allt från allmänna konjunkturnedgångar till bristande kontroll och uppföljning av bolagets verksamhet, resultat och likviditet. Även enskilda stora kunders plötsliga oförmåga att betala sina fakturor kan ibland försätta det säl­jande bolaget i stora svårigheter finansiellt.

En likviditetsbrist som uppstår kan ibland vara endast tem­porär och lösa sig förhållandevis enkelt, exempelvis genom kontakter mellan bolaget och dess fordringsägare. Andra gånger kan den ekonomiska krisen vara mer allvarlig men ändå lösas utan allt för stora besvär genom att bolagets ägare tillför bolaget nytt kapital. Detta är dock en fråga som närmast hör hemma inom bolagsrätten och hur olika bolagsformer finansieras och kommer därför inte att behandlas i denna artikel.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se