Anställdas rättigheter och skyldigheter vid konkurs

För företag som börjar få betalningssvårigheter och närmar sig en konkurs uppkommer ett stort antal frågor, bl.a. hur länge verksamheten ska bedrivas, när riskerna för värdeförstöring blir överhängande samt vad som händer med de anställda, deras anställningar och ersättningskrav.

I många företag, och för alla anställda, som drabbas av en konkurs blir frågorna som rör anställningsförhållandena de mest centrala. Det är viktigt att dessa frågor, som rör allt från vad som händer med innestående lön och om man har arbetsplikt under konkursen, hanteras på ett korrekt sätt från första dagen på konkursen för att säkerställa att anställda som omfattas av den statliga lönegarantin får lön i tid, att bolagets verksamhet kan avslutas på ett så effektivt sätt som möjligt samt att upparbetade relationer med kollegor och anställda inte går förlorade p.g.a. missförstånd och oklarheter.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se