Hyresrätt

De flesta företag behöver lokaler för sin verksamhet. Antingen äger man en fastighet eller också hyr man de loka­ler som behövs. Frågor kring vad som gäller när man hyr – eller hyr ut – lokaler är därför ofta viktiga för företagen.

Denna artikel handlar om hyra av kommersiella lokaler, dvs lokaler som i första hand används i förvärvsverksamhet. Hyra av bostäder behandlas inte alls. Det kan dock konstate­ras att reglerna för hyra av bostad skiljer sig ganska mycket från vad som gäller för hyra av lokaler.

Reglerna om hyra är detaljrika och det finns många undan­tag och artikeln gör inte på något sätt anspråk på att behandla alla de frågor och situationer som kan uppstå i ett hyresförhållande. Innehållet utgörs därför i stället av de erfarenhetsmässigt vanligaste frågeställningarna ur företa­garens perspektiv.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se