Anställningsrätt

I denna artikel behandlas grunderna för anställningsavtalet. Artikeln tar upp vad en arbetsgivare bör tänka på vid ett anställningsförfarande, vilka anställningsformer som är tillåtna, hur det går till att avsluta en anställning och vad som gäller vid övergång av verksamhet. Redogörelsen är inriktad på förhållandena inom den privata sektorn av arbetsmarknaden. Särförhållandena inom offentlig sektor berörs inte.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se