Anställningsavtalet

I denna artikel behandlas grunderna för anställningsavtalet. Artikeln tar bland annat upp vad arbetsgivaren bör tänka på vid ett anställningsförfarande och vad som gäller vid över­gång av verksamhet. Vidare redovisas 2007 års anställnings­former samt arbetsgivarens utökade informationsplikt. Redogörelsen är inriktad på förhållandena inom den privata sektorn av arbetsmarknaden. Särförhållandena inom offent­lig sektor berörs inte.

För en redogörelse av hur anställningsavtal avslutas genom uppsägning eller avskedande hänvisas till artikeln ”Att avsluta ett anställningsavtal”.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se