Allmän köprätt

Köpeavtalet är den vanligast förekommande typen vid över­låtelse av egendom för både företag och privatpersoner. För att reglera överlåtelser av varor har under lång tid utformats ett regelsystem som influerats av såväl nationella som inter­nationella handelsrutiner och praxis. Det stora flertalet köp löper helt friktionsfritt och utan att någon av parterna reflekterar över att de slutit ett tämligen komplext köpeav­tal. Köparen har fått och betalat för sin mjölk och förbrukat den eller möjligen kasserat den efter att dess bäst-före-datum har passerat. I andra sammanhang kan det dock upp­stå problem såväl i fråga om pris, leverans, förväntad kvalité och användningsområde för varan. Artikeln kommer att rikta in sig på de juridiska frågeställningar som kan upp­komma i samband med och efter ett köp. Många av de grundläggande principerna är desamma oavsett om det rör vardagens köp av livsmedel eller storföretagens förvärv av maskiner, lagervaror eller andra företag.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se