Allmän avtalsrätt

För det ekonomiska livet är avtalet ett oumbärligt instru­ment. Avtal kan vara av många olika slag. Varje gång man går in i en butik och handlar sluter man egentligen ett avtal med försäljaren. Och när man beställer en bil, öppnar vat­tenkranen eller lyfter telefonluren för att ringa agerar man också inom ramarna för ett avtal. Inom affärsverksamhet sluts avtal dagligen. Denna artikel syftar till att ge en intro­duktion i de juridiska reglerna för avtals ingående, tolkning och upphörande.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se