Affärsjuridik

 

 

Affärsjuridik vägleder dig i företagets alla juridiska frågor

Denna titel riktar sig främst till verkställande direktörer, företagsledare, styrelseledamöter och andra som dagligen ställs inför juridiska problem men som saknar kunskaper på området. Det kan röra sig om allt från vilken associationsform som bör väljas till ett nystartat företag till vilka åtgärder man har rätt att ta till när en kund inte betalar sina fakturor.

En stor del av arbetet berörs av juridiska aspekter, även mer basala frågor av mer kommersiell karaktär, och Affärsjuridik finns till för att ge ledning och verktyg att agera i frågor som har juridisk förankring i din verksamhet.