Augusti 2014

Augusti 2014

Bevaka företagets omvärld och skapa en kreativ och innovativ organisation

Läs och lägg er steget före konkurrenterna.

Omvärldsbevakning eller omvärldsanalys är en systematisk process för att bevaka och analysera omvärldsinformation och dra strategiska slutsat­ser av den. Omvärldsbevakningen har alltid ett syfte, ett mål. Ytterst handlar det om att förbättra möjligheterna att göra bra affärer och driva verksamheten på ett så effektivt sätt det går. Kort sagt, att känna av vart vindarna blåser och sedan använda sig av det – men det gäller att de bedömningar man gör vilar på så välgrundat underlag som möjligt. Det är detta som är poängen med omvärldsbevak­ning. Utan systematik i processen är risken stor att man hamnar fel. Systematiken går ut på att samla information, analysera vad som händer och sedan bedöma vad det inne­bär framåt. I den processen gäller det att bestämma vilken information som är den relevanta, hitta system att hämta in den och bearbeta den plus att sedan sätta den i handling.

Innovation stöttar identifiering av vilka möjligheter som finns nu, eller som sannolikt kommer att uppstå i framtiden. Framgångsrika företag är lyhörda för sina nuvarande kunders behov eller interna och organisatoriska behov samt på att förutse framtida trender och utveckla idéer, produkter eller tjänster som gör det möjligt för dem att svara mot framtida behov snabbt och effektivt. Innovation hjälper företag att ligga steget före konkurrenterna vare sig det handlar om marknadsposition, teknik eller trendskiften. Detta är och skall vara en viktig del av ett företags strategi och affärsplan.

Rekommenderade artiklar som har publicerats tidigare i handboken
3.1. Omvärldsbevakning
11.12. Innovativ affärsverksamhet – en nödvändig del av bolagets vardag

Se även denna checklista
Checklista för olika delar av affärsutvecklingsarbetet