Augusti 2014

Augusti 2014

Nya spelregler och förändrade förutsättningar kräver flexibilitet och anpassningsförmåga

Vår snabbt föränderliga omvärld genererar nya “spelregler” och förändrade förutsättningar i en allt snabbare takt. Detta påverkar både organisationen, ledarskapet och medarbetaren. Vill man hänga med och förbli en konkurrenskraftig aktör på den globala spelplanen  krävs det både ökad medvetenhet och större flexibilitet hos både organisationen, ledarskapet och medarbetaren.

Vi ser idag en ökad omstrukturering och omorganisation mot en flexibel och kundorderstyrd produktion, vilket kräver ett agilt och “coachande” ledarskap. Ett ledarskap där man som chef är närvaranade, nära processen, ute hos medarbetarna, och engagerar sig i medarbetarnas situation. Läs mer om det agila ledarskapet.  Läs också mer om den idagsläget populäraste kundorderstyrda utvecklingsmetoden Scrum.

Rekommenderade artiklar
7.4. Agilt ledarskap
10.5. Ett flexibelt arbetssätt med agila metoder

Expertredaktion: Åsa Klevenstam Jagre m.fl.
Hör gärna av dig: lea@bonnierledarskap.se