Augusti 2014

Augusti 2014

Ge dina medarbetare kraft att göra fler affärer

Många säger Hos oss är kunden i fokus! Känner du igen det? I detaljhandeln kan man läsa det på skyltar, på konferenser ropas det från föreläsningspulpeten och på nätverksträffar lägger alla sig vinn om att påpeka det. Problemet är att det oftast är en läpparnas bekännelse, om man bara skrapar lite på ytan. För vad betyder egentligen ”kunden i fokus”? Det är något alla säger men långt ifrån alla lever efter. Nu är det dags att leva upp till orden!

Lean-Sälj
Det började för 40 år sedan i Japan. På den tiden sålde Japanerna många varor med tveksam kvalitet. Det var mest plagiat av vänsterländsk teknologi. Det var bland många varor också bilar, stereoutrustning och TV. Det var TOYOTA som var tidigt ute med begreppet Lean-Production. Det handlade om att både trimma och slimma produktionen och öka kvaliteten i alla moment i såväl produktion, administration som i marknadsföringen. På samma sätt som man i produktionen arbetat med att Lean-Production måste vi också effektivisera säljinsatserna.

Lean-Sälj handlar om att frigöra mer tid för att samtala med kunderna. Det handlar om att analysera alla delmoment i säljprocessen för att skapa mervärde och få mer tid för kundinsatser. Dagens och framför allt morgondagens vinnare är de som kan frigöra resurser för att öka insatserna mot kunderna. Den som mer och oftare har relation med kunderna äger också kunden. Och det är det som idén med Lean-Sälj.

Varför ska jag ge just dig mina pengar?
På en marknad där konkurrensen är hög och valmöjligheterna för presumtiva kunder är hur många som helst, blir det ofta svaret på det här, ”varför ska jag ge just dig mina pengar?” som leder till avgörande köpbeslut. Om man vänder på frågan så ser man att det handlar om kundnytta. ”Vilket värde skapar min tjänst eller produkt åt kunden, som inte de andra på marknaden gör?” Du ska skapa ökad försäljning genom att fokusera på kundnytta!

Nya artiklar
1.2. Länkar och kontakter
3.10. Lean-Sälj
4.8. Varför ska jag ge just dig mina pengar?

Expertredaktion: Rolf Laurelli m.fl.
Skriv till sal@bonnierledarskap.se