April 2016

April 2016

Så skriver du licensavtal och avtal om FoU-samarbete

Samarbete inom forskning och utveckling, FoU, skiljer sig till stor del från andra samarbeten i och med att det i huvudsak handlar om att parterna ska lägga tid och pengar på att utveckla en produkt tillsammans.

Det blir vid ett sådant samarbete viktigt att reglera dels hur finansieringen av produktutvecklingen ska gå till, dels att bestämma hur ägandet och förfoganderätten till den färdiga produkten ska se ut.

FoU genererar dessutom ofta en produkt som är skyddsvärd så det rekommenderas att parterna redan innan samarbetet påbörjas kommer överens om vilka immateriella rättigheter som ska skyddas och i vilka jurisdiktioner.

Licensavtal är ett annat viktigt avtal som bolag ofta behöver ingå. Många olika rättigheter kan vara föremål för licensavtal, till exempel rätten att använda en viss mjukvara, ett varumärke eller ett patent. Varje avtal behöver därför anpassas efter den rättighet som licensen avser, men vi går igenom vad man normalt sett bör fundera på när man ingår ett licensavtal.

Nya artiklar (ersätter tidigare)
5.1. Så skriver du licensavtal
5.5. Så skriver du samarbetsavtal avseende forsknings- och utvecklingssamarbeten

Redaktion: Monika Hager och Sofie Bodlund
Skriv till: jur@bonnierledarskap.se