April 2015

April 2015

Prioritera, kom i tid, gör rätt saker – och bli mer framgångsrik

”Det handlar om att etablera de vanor som målen kräver”. I detta nyhetsbrev har vi valt ut några artiklar som handlar om insikter och verktyg för affärsmannaskap och att sätta arbetet i ett fungerande system.

En gedigen och samlad säljinsats
För att utveckla affärsverksamheten och få ut mer av dess potential, måste företag se till att använda sina resurser rätt. Dvs ha ett prioriterat fokus till bra affärer och skapa ett ständigt utvecklat momentum kring detta. Hur kan man då öka försäljning och lönsamhet genom effektivare försäljning i en alltmer hårdnande konkurrens? Kunder ställer större krav idag, eller har större förväntningar. Hur bör vi som säljande bolag möta dessa? Här ges några grundläggande områden att ta fasta på som kan öka träffsäkerheten och effektiviteten mot nya säljmål.

Som ledare måste du se till att ge din personal tydlighet i riktning och syfte för företaget och företagets strävan och mål. Varje medarbetare ska ges möjlighet till ett större engagemang, att ta initiativ och kunna prioritera rätt i linje med företagets mål och därmed kunna ta snabba beslut. Det är ofta kostsamt och ineffektivt att behöva göra om eller rätta till. Bättre då att få några få saker gjorda ordentligt än flera halvgjorda, som sedan måste göras om. Att prioritera är att agera intelligent, att se till att göra rätt saker på rätt sätt. Det finns massor av människor som gör onödiga saker på ett förträffligt sätt, sedan finns det lika många som gör rätt saker på ett undermåligt dito. Se till att inte vara en av dessa.

Vi ser en säljare i en säljorganisation som en nyckelperson och "ledare". Det finns flera nivåer av ledarskap som denne måste bemästra oavsett om han har någon som rapporterar till sig eller ej. En professionell affärsman förväntas ta initiativ, ha optimal kontroll på sin tidseffektivitet, sätta upp mål och delmål, ha social kompetens samt utveckla och underhålla relationer såväl externt som internt med människor i olika nivåer och roller.

Framgång och framgångsrik
Om vi sätter upp ett mål, oavsett vilket och därefter gör de aktiviteter som målet kräver och därmed når det uppsatta målet, har vi gått framåt. Har vi gått framåt så har vi fått framgång. Om vi övar upp en förmåga att göra det ofta så att vi blir rika på att gå framåt, ja då är vi också framgångsrika. Många förknippar framgång med makt, rikedom och berömmelse. Men framgång handlar om att du går framåt på ett område som du värderar högt, så högt att det är värt att arbeta hårt för. Du är beredd på att göra det du hatar för att få det du älskar oavsett om det har att göra med makt, rikedom och berömmelse att göra.

Rekommenderade artiklar (tidigare utgivna)
5.7. Säljet måste fungera – Fokus på försäljningen
11.9. Handbok i framgång – arbete

Rekommenderade checklistor
Checklista för bättre möteskultur
Checklista för att utveckla offertarbetet

Redaktör: Mats Sandström m.fl.

Har du funderingar, tips eller frågor?
Kontakta gärna redaktionen på afu@bonnierledarskap.se