April 2014

Bra service säljer

Visste du att kunders lojalitet i sitt handlande mot vissa företag bygger på 10 % produkt och 90 % service. Om inte kunden får den rätta servicen, tappar produkten eller tjänsten sitt värde.

Då 90 % av att göra en kund nöjd och lojal hänger på service, är det viktigt att alla medarbetare får en insikt om hur verklig service skapas. Vår erfarenhet säger att en förändring kräver att man både hör och gör. Därför vill vi hjälpa dig att arbeta in service hos samtliga anställda genom att sätta upp en handlingsplan och genomföra den. Målet är att hela företaget ska nå en certifiering i service. Det kan ske genom att skapa en tydlig servicegrund som alla i företaget kan agera utifrån.

Alla kan lära sig att bli bättre servicegivare
Även om en del människor kan ha lättare än andra att inta den rätta attityden och att sätta sig in i kundens situation – så kan alla lära sig att bli bättre servicegivare. Begreppet service i vid mening bör finnas i turistnäring, inom hotell- och restaurangbranschen, hos alla som står i affär eller arbetar på en bensinmack. Men du kan också arbeta på en bank, en servicebyrå, ett försäkringsbolag eller ett liknande serviceföretag. Alla vi som är i behov av kunder måste ge service. Men service måste också fungera inom den offentliga sektorn. Man kan säga att alla som träffar människor i sitt arbete måste förstå vad service är och egentligen har alla som arbetar med människor nytta av att läsa denna nya artikel.

Jag önskar dig en nöjsam och nyttig läsning!

Rolf Laurelli
Redaktör

Ny artikel
7.11. Bra service säljer

Expertredaktion: Rolf Laurelli m.fl.

Dina synpunkter på innehållet i handboken är viktiga!
Skriv till sal@bonnierledarskap.se