April 2014

Styr ditt företag mot framtiden

Ledare idag hinner i många fall i praktiken inte leda sitt företag/sin organisation fullt ut. Dagarna fylls med löpande möten och akuta insatser och att "fånga bollen". Tillfällena att lyfta blicken och leda verksamheten är få om man inte avsätter tid för reflektion.

Operativ eller strateg/visionär?
Strategi handlar dels om att bestämma sig för vad man vill uppnå (dvs sina visioner och mål) del bestämma hur man ska uppnå målet. Strategiskt ledarskap handlar således om att "spela bollen" istället för att "fånga bollen", dvs att sätta den egna agendan och agera istället för att reagera på andras initiativ. Strategisk affärsutveckling handlar om att skapa en egen spelplan och egna regler istället för att behöva finna sig i att marknadens villkor bestäms av andra.

Många strategier genomförs aldrig pga att man ofta misslyckas med att kommunicera och engagera mellanchefer och medarbetare. Som ledare för organisationen kan det vara dags att besluta om du skall vara operativ eller strategen/visionären, dvs att sätta fokus på din egen utveckling. Nästa är företagets kultur och språk som kan vara ett hinder för den nödvändiga förändringen.

Vi föreslår några tidigare artiklar nedan ur din ledarskapshandbok. I dessa artiklar diskuteras vad strategiskt ledarskap i affärsutveckling kan vara, bla med exempel på några strategier, några effektiva metoder för utveckling och förankring av ett företags utvecklingsstrategi samt med några verkliga case för inspiration.

Lycka till!

Mats Sandström
Redaktör

Rekommenderade artiklar
7.3. Strategiskt ledarskap och strategisk affärsutveckling
10.7. Utveckla det personliga ledarskapet
10.9. Ledarskap handlar om framtiden
12.8. Road Map simulering för effektiv strategiutveckling

Redaktion: Mats Sandström m.fl.

Har du funderingar, tips eller frågor?
Kontakta gärna redaktionen på afu@bonnierledarskap.se