April 2014

Leanresor utan slut

Varför lyckas andra bättre och andra sämre med att ta till sig och börja använda lean som förhållningssätt? En fråga som ständigt återkommer och som ständigt fascinerar.

Ordet lean är i vissa kretsar lite förbrukat då många misslyckas kapitalt i sina införanden. Detta märks främst i den offentliga sektorn där det till synes har varit flest mindre lyckade införanden. Ser man till de forskningsstudier som gjorts lyckas endast cirka 15% med sina föresatser att införa lean som förhållningssätt (ej branschindelat). De vanligaste anledningarna till att man misslyckas skiljer sig inte så mycket från andra misslyckade förändringsprojekt, några saker sticker dock ut:

  • Organisationer är inte vana att medarbetarna aktivt skall involveras i förbättringsarbetet, dvs man måste släppa ifrån sig makt i någon mening (främst mellanchefer)
  • Man inser inte från början vikten av långsiktigt tänkande i sin iver att hitta kortsiktiga vinningar
  • En övertro på metoder och verktyg i förhållande till principer, värderingar och kultur
  • The ”knowing doing” gap är större än vanligt, dvs lean är förhållandevis lätt att initialt förstå, värde slöseri, men mycket svarare att införa än många andra managementfilosofier

Att våga lita på sin process, att våga lita på sina medarbetare och att våga leva med osäkerhet under en längre tid är egenskaper som många ledare också saknar, avsakanden av dessa egenskaper är ytterligare faktorer som minskar chansen för en lyckad beteende förändring i organisationen. I gårdagens Expressen kunde vi läsa om Försäkringskassans leanarbete där många medarbetare inte alls har förstått varför man skall jobba med lean, gör man initialt inte sin hemläxa och säljer in själva varförfrågan på alla nivåer och organiserar prat runt detta slår det snabbt tillbaka på själva införandet.

Med anledning av ovanstående spaning skulle jag rekommendera att ni tar en ny titt på 12.2. Leanresor med till synes samma förutsättningar som innehåller bra tips på hur man ska tänka på sin resa.

Glad påsk!

Anders Hugnell
Redaktör